Numer 28: Odrodzenie Dreamlandu rozpoczęło się w Geldbergu

Do kiosków i salonów sprzedaży na terenie całego kraju oraz zagranicą trafia właśnie dwudziesty ósmy numer Tygodnika Luindorskiego. Wszystkie trzy teksty nowego wydania pochodzą spod pióra Daniela von Witta, który tematem numeru czyni krótką opowieść o „Wielkim Odrodzeniu Dreamlandu”, czyli programie wyborczym lidera Towarzystwa Egenberg – Casimira van Oranje-Nassau, i niemu samemu, który to polityk został właśnie wybrany nowym Premierem Rządu Królewskiego. Inne teksty autora powiązane są z tematyką kampanijną. W jednym z nich mowa jest o międzynarodowej mapie politycznej i pomyśle stworzenia „nowej planszy”, zaś w innym – o wojnie, oraz strachu przed nią, który pojawia się w Księstwie Sarmacji. Zapraszamy do lektury.

Numer 28