Numer 23: Dreamland – witamy w epoce Alfreda

Dwudziesty trzeci numer Tygodnika Luindorskiego jest poniekąd numerem specjalnym, ponieważ w całości poświęconym najważniejszemu wydarzeniu ostatniego tygodnia: zmianie panującego w Królestwie Dreamlandu i Królestwie Elderlandu. Głównym tematem tego wydania jest krótki przegląd sylwetki JKM Alfreda wraz z projekcją jego potencjalnych zachowań już jako władcy. Drugi artykuł poświęcony jest spuściźnie króla seniora Edwarda II, w którym konfrontuje się jego słowa z proklamacji inicjującej jego panowanie z tym, co udało mu się osiągnąć. Natomiast ostatni tekst tego numeru traktuje o tym, jak nieznana Elderlandowi postać zostaje jego królem. Można powiedzieć, że ten tekst jest najbardziej krytycznym wobec JKM Alfreda. Zapraszamy do lektury i dyskusji na forum.

Numer 23