Numer 21: Ingawaar mówi „sprawdzam”

W nowym numerze Tygodnika Luindorskiego znajdą Państwo trzy teksty. Pierwszym z nich jest materiał poświęcony Suwerennemu Bractwu Wielkiej Małpy. Artykuł Bracia (zbyt długo) kontemplują napisał Daniel von Witt. Kolejny tekst to temat numeru, za który uznano ostatnią interpelację lorda Torkana Ingawaara, którą skierował pod adresem Premiera Auksencjusza Butodzieja-Witta, zadając mu szereg pytań. Nie one są jednak przedmiotem artykułu Daniela von Witta. A co jest? Sprawdź sam. Numer kończy zaś wiersz Auksencjusza Butodzieja-Witta pt. Apel Starej Gwardii do Młodej Generacji. Zapraszamy do lektury.

Numer 21