Czy Pavel Svoboda był zdrajcą?

Słynnym, aczkolwiek niesławnym dziełem króla seniora Pavla Svobody podczas jego ostatnich rządów w Królestwie Dreamlandu (czerwiec 2015-kwiecień 2016) było zawarcie umowy dreamlandzko-sarmackiej w lipcu 2015 roku, na mocy której Królestwo Dreamlandu zrzekło się części swojego terytorium, wcześniej przejętego zbrojnie przez Księstwo Sarmacji. Wiele osób uważa lub przynajmniej życzyłoby sobie, aby dzieło to definitywnie kończyło sprawę konfliktu o Awarę Południową. Nie dość, że zawarcie umowy nie miało żadnych racjonalnych przesłanek dla Królestwa Dreamlandu, to na dodatek kulisy jej zawarcia są gorsze niż mogłoby się nam z pozoru wydawać. W artykule przedstawiam dowody wskazujące, że Pavel Svoboda mógł dopuścić się zdrady Królestwa Dreamlandu, co na jego szczęście nie skończyło się jego eliminacją (odpowiednik kary śmierci) tylko dlatego, że w czasie, gdy mógł dopuścić się zdrady, obowiązywał w Królestwie stan wyjątkowy, a wymiar sprawiedliwości praktycznie nie działał.

Aby wskazać, że Pavlowi Svobodzie groziła kara eliminacji trzeba przypomnieć kilka faktów oraz dat. Księstwo Sarmacji 2 grudnia 2014 roku wystosowało do Królestwa Scholandii żądanie zwrotu Awary Południowej. W wyniku niespełnienia żądań doszło do propagandowej interwencji zbrojnej, nazwanej na łamach Mercurius Furlandiae fikcyjną wojną. Opinii światowej wmówiono, że Awara Południowa została zajęta (kłamstwo powtarzane setki razy stało się prawdą). Rozpoczęta w grudniu 2014 roku okupacja wojskowa trwała do lipca 2015 roku. 13 dnia tego miesiąca Królestwo Dreamlandu i Królestwo Scholandii połączyły się w jedno państwo, a okupowana Awara Południowa stała się terytorium dreamlandzkim. Premierem Królestwa Dreamlandu był wówczas od 30 maja 2015 roku Pavel Svoboda. Następnie nastąpiło coś, co jest podstawą do uznania, że Premier Svoboda dopuścił się zdrady. Według sarmackiego Dziennika Praw Umowa o Uznaniu Unii Dreamlandu i Scholandii oraz przekazaniu Awary Południowej została zawarta już następnego dnia po zawarciu unii Dreamlandu i Scholandii, tj. 14 lipca 2015 roku. W imieniu Królestwa Dreamlandu podpis pod umową złożył Pavel Svoboda. Umowa stwierdza, że Królestwo Dreamlandu zrzeka się Awary Południowej na rzecz Królestwa Baridasu. Premier Svoboda informację o zawarciu umowy przekazał w dniu 26 lipca 2015 roku na forum dyskusyjnym Królestwa. W Księstwie Sarmacji proces ratyfikacyjny ruszył dzień później, tj. 27 lipca 2015 roku, a sfinalizowano go 14 sierpnia 2015 roku. W Królestwie Dreamlandu nastąpiło to szybciej, gdyż już 7 sierpnia. Co ciekawe, według dreamlandzkich dokumentów ratyfikacyjnych umowa została zawarta nie 14 a 24 lipca. Czy ta pomyłka ma jakieś znaczenie? Zaraz sprawdzimy najpierw wskazując, dlaczego zawarcie tej umowy mogło być aktem zdrady.

Zupełnie niezrozumiałe zachowanie Pavla Svobody w lipcu 2015 roku podpadało pod dwa artykuły Ustawy Federalnej z dnia 12 marca 2004 roku wraz z późniejszymi zmianami Kodeks Karny. Artykuł 29 brzmiał:

Art. 29.
Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Królestwa Dreamlandu, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 6 miesięcy albo karze eliminacji.

Natomiast artykuł 31 brzmiał następująco:

Art. 31.
Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Królestwa Dreamlandu w stosunkach z rządem obcego państwa wirtualnego, lub zagraniczną organizacją, działa świadomie na szkodę Królestwa Dreamlandu, podlega karze banicji na czas nie krótszy od 6 miesięcy.

Pavel Svoboda jako Premier Królestwa Dreamlandu, a zatem osoba upoważniona do występowania w imieniu Królestwa Dreamlandu w stosunkach z innymi państwami, świadomie negocjował i zawarł (potwierdzając to swoim podpisem) umowę mającą na celu oderwanie od Królestwa części jego terytorium, którym od 13 lipca 2015 roku była także Awara Południowa, co odbyło się ze szkodą dla Królestwa Dreamlandu. Na tej podstawie można sądzić, że popełnił on zbrodnię (w rozumieniu art. 7 ust. 2 Kodeksu Karnego), za którą powinien być skazany przynajmniej na półroczną banicję.

Na koniec rozwikłajmy zagadkę różnicy w datach podawanych na samej umowie. Według Sarmatów umowę zawarto 14 lipca, natomiast według Dreamlandczyków 24 lipca. Czy ta drobnostka mogła mieć jakieś znaczenie dla Pavla Svobody? Otóż również w lipcu Parlament Królewski obradował nad małą ustawą nuklearną, której celem było usunięcie większości przestarzałego prawodawstwa, w tym również… kodeksu karnego. Parlament Królewski przyjął ustawę 20 lipca. Król Marcin Mikołaj zatwierdził i ogłosił ją 23 lipca. Przewidywała ona uchylenie m.in. Kodeksu Karnego, wchodząc w życie 24 lipca, czyli w dniu, w którym według Pavla Svobody została zawarta skrajnie niekorzystna dla Dreamlandu umowa z Sarmacją. Gdyby Pavel Svoboda wpadł na pomysł zawarcia umowy 24 lipca i tego samego dnia sfinalizował jej zawarcie to według dreamlandzkiego prawa nie popełniłby zbrodni, gdyż Kodeks Karny od tego dnia już nie obowiązywał. Niestety przypuszczenie, że wszystko to nastąpiło jednego dnia jest nieprawdopodobne. Oznacza więc to, że Pavel Svoboda realizował cel oderwania części terytorium Królestwa Dreamlandu (art. 29 KK) działając na jego szkodę (art. 31 KK) w czasie, gdy Kodeks Karny jeszcze obowiązywał. Czy w związku z powyższym mógł być zdrajcą?

2 Komentarze

  1. Dostrzegam niesamowity ból pośladków. Zapewne dlatego, że: a) autor uważa traktat dot. zwrotu okupowanej Awary na rzecz prawowitego właściciela, Baridasu, za niesłuszny i szkodliwy, b) decyzji tej nie da się już cofnąć.

    Polecam zająć się czymś pożytecznym, a nie pisać propagandowe artykuły, które owszem — mieszają w głowach — ale jedynie w rodzimym Dreamlandzie.

    • A – tak. B – nie. Każdą umowę można wypowiedzieć. Traktat o uznaniu można wypowiedzieć, umowę małżeńską można wypowiedzieć, umowę biznesową można wypowiedzieć, to dlaczego akurat tej umowy nie dałoby się wypowiedzieć?

      Dziękuję również za rady. Wiem co mam robić bez nich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*