Numer 10: KPD vs. KPśwA

30 maja 2016 Daniel von Witt 0

Numer 10 Tygodnika Luindorskiego należy w całości do Redaktora Naczelnego Auksencjusza Butodzieja, który po krótkiej przerwie w publikowaniu pojawia się z kompletem tekstów na tematy […]